Zbigniew Herbert

2008 – wystawa w Roku Herberta
„We mnie jest płomień który myśli”

herb

herb2