Jan Paweł II

2006 rok - wystawa „Spotkanie z człowiekiem.
Jan Paweł II 1920-2005”

jp1

jp2