Hans Christian Andersen

2005 rok - otwarcie wystawy z okazji 200-lecia urodzin
Hansa Christiana Andersena

and

and1