Lubelszczyzna

2002 rok- wystawa „Lubelszczyzna w życiu
i twórczości pisarzy polskich”

lubel

lubel2