Wystawa w dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza

1999 - wystawa Adam Mickiewicz - życie i twórczość

Wystawa Adam Mickiweicz - życie i twórczość

mick